Uluslararası ekonomik göçün makro dinamiklerinin belirlendiği son çeyrek asılda göç veren ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçmekte olan Türkiye gibi bir ülkede faaliyet göstermekte olan Hukuk Büromuz,  donanımlı Avukat ve Yabancı Danışmalarımız aracılığıyla Yabancılar Hukuku alanında bilfiil hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
 
Yabancı ülke vatandaşlarının Çalışma İzinlerinin alınması, Oturma izni prodesürlerinin takip edilmesi, Türk Vatandaşlığına ilişkin başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda full-servis hukuki danışmanlık hizmeti veren Departmanımız, müvekkillerimizin bu alana ilişkin tüm hukuksal sorunlarına destek olmaya, çözüm üretmeye hazırdır. Amacımız ve hukuki misyonumuz ışığında, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize sağladığımız hukuki danışmanlık hizmetlerini aşağıda bilginize sunarız:

 • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izin, oturma izin uzatım başvurularının yapılması,  takibi ve sonuçlandırılması,
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığından yetkili makam kararıyla çıkmak isteyen şahısların başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi başta olmak üzere, Gayrimenkul Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, Miras Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi, (Mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ni coğrafi sınırlama şartıyla kabul eden ülkemizde iltica konusunda ülkemizde tek yönlü bir uygulama bulunmamaktadır. Bu sınırlama gereğince Türkiye yalnızca Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerden gelen iltica taleplerini kabul etmektedir. Avrupa Konseyi dışındaki ülkelerden gelen iltica taleplerine ilişkin olarak ise; bu kimselere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) aracılığıyla kabul edilecekleri ülkeye yerleşinceye kadar geçici ikamet izni vermektedir).
 • Tanıma ve tenfiz,
 • Türkiye’de şirket kuruluşu (Türkiye’ye taşınmak isteyen şirketlerin uluslararasılaşma ve küreselleşme çabalarını teşvik eden bir dizi yasal ve siyasi girişimlerin yapılması),
 • Deport kararı kaldırma (sınırdışı edilme kararına itiraz) (Yabancıların sınırdışı edilmesine ilişkin hukuki prosedür kanunlarda açıkça belirtilmiştir. Ancak mevzuatı dağınık hükümlere sahiptir. Bir yabancının Türk hukukuna uzaklığının yanında bu hükümlerin uygulanışı her zaman kanunlar çerçevesinde yürümemektedir. Deport işlemi idari bir işlemdir. Yargısal bir karar değildir. Bu yüzden uygulamada çokça hukuka aykırı durumlar söz konusu olmaktadır. Özellikle sınır dışı edilmemeleri gereken bazı yabancılar gidecekleri ülkede bir takım tehlikelerle karşılaşacak olmalarına rağmen hukuka aykırı olarak sınır dışı edilebilmektedir. Deport edilen kişinin süreyi doldurmadan Türkiye’ye dönmesi mümkündür. Bunun mümkün olması hukuki prosedürün hızlı ve doğru bir şekilde işletilmesine bağlıdır. Bu nedenle hakkında deport kararı verilen kişinin deneyimli bir avukatın hukuki yardımını talep etmesi kişi için en sağlıklı yol olacaktır.  Biz bu konuda paket olarak çalışma davetiyesindeki çalışılacak kişi veya şirketin bulunması, başvuru, kaldırma işlemi, havaalanında karşılama ve gerekli hukuki işlemlerin yapılması hizmeti vermekteyiz.)

 • İnsani İkamet İzni alınması, iznin uzatılması, iptali ve mültecilik konusunda hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi (yabancı için çoğu zaman oturma izni hayati önem taşımaktadır. Hele ki insani ikamet izninde insani nedenler söz konusu olduğu için sürecin çok dikkatlice ve titizlikle sürdürülmesi şarttır. Aksi halde gereksiz yere zamansal ve parasal kayıp doğabileceği gibi daha ciddi sonuçlar da (deport gibi) doğabilir. İnsani ikamet alma süreci, kendi içerisinde karışık ve zorlu bir takım hukuki prosedürlerin gerçekleştirilmesi ile tamamlanmaktadır. ),
 • Yabancılara ve yabancı şirketlere banka hesabı açılması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi (Uygulamada her bankanın birazdan bahsedeceğimiz belgelere ek belgeler talep etmesi durumu söz konusudur. Ayrıca özellikle yabancı şirketlere banka hesabı açma konusunda şirketin profilini ve özgeçmişini, önceki yaptığı işleri, hesabı açma sebebini bir yazı olarak talep etmektedir. Bu nedenle biz başvurularımızı yaparken ilk olarak bankalar ile görüşüp ek belgelerin neler olacağını belirleyip bankadan hesap açılışı konusunda onay almakta daha sonra müvekkilimizi imza için davet etmekteyiz.),
 • YABANCI TAHDİT KODLARI VE KODUN KALDIRILMASI DAVASI (Her yıl ülkemize farklı amaçlarla yabancı vatandaşlar seyahat etmektedir. Yabancı vatandaşlar, ülkeye girerken gerekli özeni göstermekte ancak daha sonrasında ise kanunlara uymak için gerekli özeni göstermediklerinden dolayı sınır dışı edilmektedirler. Sınır dışı edilirken sınır dışı edilme nedenlerine bağlı olarak sicillerine tahdit kodu işlenebilmekte ve bu kod sebebiyle 5 aydan ile 5 yıla kadar olabilecek bir sürede bazı durumlarda ise süresiz bir şekilde tekrardan Türkiye Cumhuriyeti’ne girişleri engellenmektedir. Sonuç olarak, tahdit kodlarının ve deport kararlarının iptal edilmesi mümkündür. Herhangi bir hak kaybına uğramamak ve başarılı bir sonuç almak için alanında uzman bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz.),
 • VİZE İHLALİ CEZASI VE HESAPLAMASI (Vize ihlali durumunda neler yapılabileceği, hangi yolu izlemenin daha avantajlı olacağı konusunda avukattan danışma hizmeti alınabilir. Ayrıca sınırdışı kararına itirazın avukat aracılığıyla yapılması hem yabancının dil olarak kendini ifade etmesinin zor olması hem de ülkeye girememesi dolayısıyla daha doğru olacaktır. Consortium Hukuk Bürosu yabancı müvekkillerimize vize ihlali ve deport kararı konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Vize ihlali ile ilgili danışmak isteyen kişiler telefonla ya da maille büromuza ulaşabilir.)