Sözleşmeler Hukuku

Hukuk Büromuz müvekkillerimizin amir hükümler çerçevesinde kendi hukuklarını yaratmaları ve olası hukuki problemlerinin oluşmadan engellenmesi hususunda sözleşmeler hukukunun çok önemli rol oynamakta olduğu bilinciyle; alanında uzman kadrosuyla ulusal ve uluslararası platformda çeşitli dillerde sözleşmeler hukuku alanında hizmet sunmaktadır.

Consortium hukuk ve danışmanlık, müvekkillerine sunmakta olduğu hizmetlerde prensip olarak önleyici hukuk uygulamalarını ön plana almakta olup, bu bağlamda çok çeşitli hukuk dalları açısından geniş bir çerçevede ele alınmış, pratik, kapsamlı ve ayrıntılı olarak düzenlenmiş, tarafların çıkarlarını adil şekilde koruyan sözleşmeler oluşturmaktadır.

Başta Anonim ve Limited Şirketler olmak üzere tüm ticaret hukuku kişilerin ihtiyaç duydukları sektör ve alanlarda ilgili detaylı ve kapsamlı araştırmalar neticesinde özel olarak hazırlanmış mal ve hizmet alım ve satım sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, medya sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, franchising sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri, cari hesap sözleşmeleri, finansal danışmanlık sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, şirket ana sözleşmeleri, ana sözleşme değişiklikleri, iş sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, barter sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, banka kredi sözleşmeleri, bilişim sözleşmeleri, navlun sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, uzun dönem finansal kiralama sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, sulh ve ibra protokolleri, memorandum of understanding, letter of intent benzeri niyet mektupları, enerji ve benzeri nitelikteki çok çeşitli sözleşmeler ilgili sektörler konusunda yapılan detaylı araştırmalar neticesinde uzman avukat kadromuz tarafından hazırlanmaktadır.