Miras Davası Avukatı

Medeni Kanun’un üçüncü kitabı miras hukuku ile alakalıdır. Miras hakkı Anayasal bir haktır ve temelini Anayasamızın 35. Maddesinden almaktadır. Medeni Kanun’a göre kişilik ölümle son bulur. Ancak ölümle birlikte kişinin sahip olduğu haklar ve borçlar son bulmaz. Bu durumu düzenleyen hukuk dalı miras hukukudur. Miras hukukunda iki çeşit mirasçı bulunur. Bunlardan biri miras bırakanın yasal mirasçısı, diğeri ise miras bırakan tarafından atanmış olan mirasçıdır. Yasal mirasçı, miras bırakanın terekesine kan bağından dolayı varis olan ve terekeden pay almaya hak kazanan kişilerdir, atanmış mirasçı da miras bırakanın vasiyetname düzenleyerek kendisine mirasçı olarak atadığı kişilerdir. Miras bırakan mirasının nasıl paylaştırılacağı konusunda sağlığında bir tasarrufta bulunmamışsa, miras kanundaki düzenlemeye göre paylaştırılır. Miras Hukuku zümre sistemini benimsemiştir. Buna sisteme göre zümreler önceliklerine göre numaralandırılır ve öncelikli olan zümrede kimse yoksa bir sonraki zümreye geçilir.

1.Zümre Mirasçılar: Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, kendisini altsoyudur.

2.Zümre Mirasçılar: Miras bırakanın altsoyu yoksa bu durumda anne ve babası mirasçısı olur.

3.Zümre Mirasçılar: Miras bırakanın altsoyunun bulunmaması, anne babasının alt soy bırakmaksızın kendisinden önce ölmesi durumunda mirasçılar büyükanne ve büyükbaba olacaktır. Büyükanne ve büyükbabanın miras bırakandan önce ölmesi durumunda her türlü altsoyları (miras bırakanın amcası/teyzesi gibi) mirasçı olabilir.

Miras hukuku avukatı miras hukukuna dair birçok davaya bakmaktadır. Bu davaları;

 

  • Tapu iptal davası
  • Tenkis davası
  • Reddi miras davası
  • Ortaklığın giderilmesi davası
  • Muris muvazaası davası
  • Mirasçılık belgesinin iptali davası olarak saymak mümkündür.